วัดเวียงด้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเวียงด้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.72
longitude :  98.91
รายละเอียด :  วัดเวียงด้ง สร้างเมื่อพ.ศ.2012 โดยเจ้าหมื่นด้งนคร ต่อมาในปีพ.ศ.2476 ครูบาศรีวิชัย ได้มาทำการบูรณะวิหารและเจดีย์ใหม่
การเดินทาง :  หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

จำนวนผู้เข้าชม :921