หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวนป่า ไร่นาผสม
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวนป่า ไร่นาผสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวนป่า ไร่นาผสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่10 บ้านน้ำบุ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.67
longitude :  98.89
รายละเอียด :  ?ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวนป่า ไร่นาผสม? โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน โดยเปิดให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังมีการจัดโครงการอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
การเดินทาง :  ติดกับวัดจำปาลาว หมู่ที่10 บ้านน้ำบุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :976