วัดท่าฟ้าเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าฟ้าเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.96
longitude :  100.32
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของตำบล อยู่ห่างจากอบต.สระประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีภาพประติมากรรมที่ควรศึกษามากมาย นิทานชาดก ภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของชาวชนบทในสมัยก่อน เป็นภาพวาดที่งดงามด้วยช่างผีมือดีที่ได้วาดเอาไว้
การเดินทาง :  ถนนสาย 1291(เชียงม่วน - พะเยา)

จำนวนผู้เข้าชม :459