เหมืองเชียงม่วน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เหมืองเชียงม่วน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านสระเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.94
longitude :  100.33
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล ที่ตั้ง จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ถึงทางเข้าเหมืองแร่ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถนนสายเชียงม่วน ? ดอกคำใต้ ความงดงามของธรรมชาติที่งดงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ธรรมชาติที่สายงามมีน้ำ ภูเขา ป่าไม้ที่ควรอนุรักษ์ มีต้นไม้ที่ถูกผังใต้ดินหลายร้อยปีไว้ให้ชม
การเดินทาง :  ถนนสาย 1251(เชียงม่วน - ดอกคำใต้)

จำนวนผู้เข้าชม :444