กาลา คาแนล รีสอร์ท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาลา คาแนล รีสอร์ท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  81/2 ม.4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โฮมเสตย์ ที่พัก
การเดินทาง :  81/2 ม.4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนผู้เข้าชม :450