หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > นายายอาม > พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี
พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านเนินมณฑา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์สุสานปูหิน อายุ 5,070 ปี ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ความเป็นมา ด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเล ได้แก่ ปู หอย อายุประมาณ 5,070 ปี ตามสภาพเดิมก่อนค้นพบนั้น เป็นพื้นที่ป่าเสม็ดและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่ และต่อมาในปี 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ ได้มีแผนงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอุปโภคและบริโภค จึงได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดสระน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา จากกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อได้ดำเนินการโครงการขุดสระน้ำในที่ดังกล่าว จึงได้พบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลตามผิวดินที่ถูกขุดขึ้นมา เมื่อถูกฝนตกซะทำให้พบเปลือกหอยและปู เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็มีประชาชนได้นำเก็บเป็นของส่วนตัว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะจึงได้ดำเนินการห้ามประชาชนมาขุดค้นอีกต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาต่อไปในอนาคต จึงได้แจ้งประสานผ่านทางอำเภอนายายอามและจังหวัดจันทบุรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมทรัพยากรธรณีมาดำเนินการตรวจสอบสภาพสถานที่และเก็บตัวอย่างซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ทางทะเลดังกล่าว ไปตรวจสอบเพื่อทราบความเก่าแก่ของอายุให้ชัดเจน ซึ่งฝ่ายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ได้มาดำเนินการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ซึ่งปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ทางทะเล ได้แก่ ซากปูและซากเปลือกหอย ที่จัดเก็บมาได้และประชาชนได้ส่งคืน จึงนำมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ปู หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มีการสร้างเสร็จในปี 2551 ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ โดยการนำของท่านประจวบ เหมเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ ได้มีเก็บรักษาซากปูไว้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้ประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์ปูได้ ณ บ้านเนินมณฑา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 หรือสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ โทร. 039-398115 -
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาทางถนนสุขุมวิทเข้าทางปากทางม.2บ้านยางระหง ประมาณ 6 กิโลเมตร (จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง)

จำนวนผู้เข้าชม :408