หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > น้ำยืน > อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน-ตอนล่าง
อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน-ตอนล่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน-ตอนล่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสูง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.36
longitude :  105.21
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน และอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ เป็นลำห้วยในลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงบริเวณชายแดนรอยต่อ 3 ประเทศ (สามเหลี่ยมมรกต) ไหลมารวมกับห้วยบอนและห้วยโปร่งลิง (ฝั่งซ้าย) นอกจากนั้นยังมีลำห้วยผึ้ง (ฝั่งขวา) สภาพพื้นที่โดยทั่วไป บริเวณด้านเหนืออ่างเก็บน้ำ เป็นเนินเขาสูง สำหรับด้านท้ายอ่างเก็บน้ำนเป็นที่นาสลับป่าโปร่ง ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 33.50 ล้าน ลบ.ม ลักษณะอ่างเป็นทำนบดินปิดกั้นลำห้วยพลาญเสือ สันทำนบกว้าง 7 เมตร ยาว 282 เมตร ส่วนที่สูงที่สุด 16 เมตร มีอาคารระบายน้ำล้นความยาวสันฝาย 20 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่หัวงานประมาณ 2 ไร่ โดยจุดก่อสร้างอยู่ใกล้กับพรมแดน 3 ประเทศ คือ (ไทย สปป.ลาว กัมพูชา) ลักษณะของน้ำในอ่างที่กักเก็บจะมีลักษณะสีเขียวเข้ม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสีมรกตสดใสเป็นธรรมชาติมาก อีกทั้งป่าไม้บริเวณรอยต่อสามประเทศ ยังมีความเขียวขจีเป็นบริเวณกว้าง จึงเป็นที่มาของชื่อ ?สามเหลี่ยมมรกต? (Emrald Triangle)
การเดินทาง :  เดินทางออกจากอำเภอน้ำยืน ไปทางอำเภอนาจะหลวย ถึงบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ ไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างออกจากหมู่บ้านไปประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :387