หน้าแรก > ภาคตะวันออก > สระแก้ว > วัฒนานคร > สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (เยื้องที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเอกลักษณ์ ?หนึ่งเดียวในประเทศไทย?มีลักษณะเป็นพระบรมรูปประทับยืน บนแท่นมีขนาด สูง 2.80 เมตร พระหัตถ์ขวาชูพระขรรค์ ยาว 1.20 เมตร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์มีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงคราม เพื่อปกป้องราชอาณาจักร ตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศ เป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ในการปกป้องพระราชอาณาจักรทางด้านตะวันออก พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรู ซึ่งลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ โดยในปี พ.ศ.2124 ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอวัฒนานครหลังเก่า) และได้ยกทัพปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า .. ลุศักราช 845 ปีมะแม เบญจศก วันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เพลารุ่งแล้ว สองนาฬิกา ห้านาที สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเจ้าพระยาไชยานุภาพ เป็นพระคชสาร สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงเจ้าพระยาปราบไตรจักร เข้าโขลนทวาร พระสงฆ์ราชาคณะประน้ำพระพุทธมนต์ พญานนท์ตัดไม้ข่มนามโดยสาคร เสด็จกรีฑาพลเดินโดยสถลมารคทางด่านพระจฤค (พระจารึก) ประทับรอนแรมไปเป็นระยะถึงตำบลค่ายทำนบ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยในอดีตกาล และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ร่วมกันเชิดชูมหาวีรกรรม เพื่อให้เกิดสำนึกรัก หวงแหนชาติบ้านเมือง ในปี พ.ศ.2538 พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดสระแก้ว ภายใต้การนำของ ท่านเสนาะ เทียนทอง ท่านวิทยา เทียนทอง ท่านบุรินทร์ หิรัญบูรณะ นายเกษม ชัยสิทธิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในวาระดำรงตำแหน่งในปีนั้น) ได้มอบหมายให้ นายจารุพงศ์ พลเดช (นายอำเภอวัฒนานคร ในขณะนั้น) ดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2538
การเดินทาง :  ประดิษฐานบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ริมทางหลวงหมายเลข 33 ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร

จำนวนผู้เข้าชม :423