คลองหินสิ่ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลองหินสิ่ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ในการขุดคลองโดยใช้สิ่วในสมัยโบราณ
การเดินทาง :  จากสี่แยกไฟแดงอำเภอวัฒนานคร ใช้ถนนเส้นวัฒนานคร - คลองหาด พอถึงหลัก ก.ม. ที่ 9 ให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านนางาม ประมาณ 3 ก.ม. ก็ถึงลองหินสิ่ว

จำนวนผู้เข้าชม :370