ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  225 หมู่ 10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์แพทย์พื้นบ้านของอำเภอพนา มีบริการนวดแผนไทยต่าง เช่นนวดเท้า นวดตัว และจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆ และเป็นแหล่งวิเคราะห์ ทดลอง ค้นคว้าเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ตลอดทั้งส่งเสริมการปลูกสมุนไพรต่างๆในชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถประจำทางสาย 955 กรุงเทพฯ- โขงเจียม หรือรถประจำทางสายอุบลฯ-พนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :59