วัดสว่างโสภิตาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสว่างโสภิตาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีความร่มรื่นตามธรรมชาติของชนบท ด้านหน้าวัดจะมีฝายนำจืดขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมของพันธุ์ปลานานาชนิดเหมาะสำหรับผู้ต้องการความสงบ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตามถนนเส้นพนา-สว่างใต้ถึงแยกกิโลเมตรที่ 7 เลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตรถึงวัดสว่างโสภิตาราม

จำนวนผู้เข้าชม :71