วัดเสม็ดเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสม็ดเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๑
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเสม็ดเหนือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีโบสถ์เก่าอายุ๑๓๐ปี
การเดินทาง :  เดินทางสะดวกสบาย อยู่ตำบลเสม็ดเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม :100