ภูผาหมวก ภูผาหนอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูผาหมวก ภูผาหนอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.50
longitude :  101.09
รายละเอียด :  ภูผาหมวก ภูผาหนองเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งอยู่เส้นทางไปปากหมัน นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสอากาศหนาว และปุยหมอกที่ปกคลุมยอดเขาได้ในเวลาประมาณ 06.00 น. และในช่วงสายนักท่องเที่ยวจะมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทาง นาแห้ว ปากหมัน ประมาณ 1 กิโลเมตรจะถึงทางเดินเท้าขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ภูผาหมวกอีกประมาณ 800 เมตร และเดินต่ออีก 1 กิโลเมตรก็จะถึงภูผาหนอง

จำนวนผู้เข้าชม :381