หาดรูสะมิแล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดรูสะมิแล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.85
longitude :  101.25
รายละเอียด :  เป็นทะเลน้ำเค็ม มีชายหาดซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารไทยมุสลิม อาหารทะเลสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลานานาชนิด ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงาม ซึ่งสัตว์น้ำทะลมีความหลากหลาย บางชนิดก็หาดูได้ยากและกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น นาก หอยเพลียง ตลอดจนวิถึการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำบางชนิด ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญอย่างแท้จริง
การเดินทาง :  โดยสารด้วยรถตู้ประจำทางจากอำเภอหาดใหญ่-ปัตตานี และจ้างเหมาบริการด้วยรถมอเตอร์ไซด์ ค่าบริการเป็นกันเอง

จำนวนผู้เข้าชม :81