อ่างห้วยบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างห้วยบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยบง หมู่ 14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.35
longitude :  99.88
รายละเอียด :  อ่างห้วยบง ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยบง หมู่ 14 ตำบลแม่ปืม ถือเป็นสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของตำบลแม่ปืม
การเดินทาง :  มาได้สองทางคือ ทางแรก จากสี่แยกป่าแดง ตรงเข้ามาทางศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพะเยา ประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ทางขวามือ ทางที่สองจากบ้านป่ากว๋าว หมู่ 12 ไปทางวัดพระธาตุทันตา ขับรถตามทางคอนกรีต ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางเข้าอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :135