วัดคีรีบรรพต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคีรีบรรพต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.54
longitude :  105.01
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตำบลบุเปือยเคารพบูชา รวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นจุดชมวิว 360 องศา ของตำบลบุเปือย
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอน้ำยืน ตามถนนน้ำยืน-เดชอุดม 2171 ถึงสี่แยกบุเปือย ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 2 กม.วัดจะอยู่ทางขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :401