หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > หล่มสัก > ด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (การแสดงแมงตับเต่า)
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (การแสดงแมงตับเต่า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (การแสดงแมงตับเต่า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.70
longitude :  101.26
รายละเอียด :  การแสดงแมงตับเต่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง 402 กิโลเมตร และจากจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงอำเภอหล่มสักระยะทาง 45 กิโลเมตร จากอำเภอหล่มสักถึงตำบลบ้านโสกระยะทาง 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :464