น้ำพุร้อนมะลิกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำพุร้อนมะลิกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยส้าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.07
longitude :  99.59
รายละเอียด :  ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ เป็นน้ำพุร้อนมะลิกา
การเดินทาง :  เส้นทางท่าตอน - แม่จัน

จำนวนผู้เข้าชม :266