หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่อาย > ไร่สตรอเบอรี่ อุ๊งอิ๊ง
ไร่สตรอเบอรี่ อุ๊งอิ๊ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่สตรอเบอรี่ อุ๊งอิ๊ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยส้าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.08
longitude :  99.50
รายละเอียด :  สวนสตรอเบอรี่ สด สามารถเข้าไปถ่ายรูปในสวนได้เลย และยังมีสตรอเบอรี่สด ๆ ขาย
การเดินทาง :  ถนน สาย 1089 ท่าตอน - แม่จัน

จำนวนผู้เข้าชม :255