หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > เมืองตรัง > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  107/1 หมู่ 12 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรแบบพึ่งตนเอง ซึ่งได้ดำเนินการสนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองตรัง ประมาณ 15 กม. เดินทางมาตามถนนสายตรัง - หัวยยอด ผ่านสี่แยกคลองเต็ง ประมาณ 5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :368