รอยพระพุทธบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านกุดขาม ตำบลดอนดึง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภาพรอบศิลาก้อนที่ประทับรอยพระพุทธบาท คาดว่าศิลาก้อนนี้เดิมอยู่บนภูเขา ต่อไปได้แตก หล่นลงมาที่ตั้งปัจจุบัน มีพระสงฆ์และคนเคยนำรถเครนมายกก้อนศิลานี้ ไปเคารพบูชา แต่ ไม่สำเร็จ จนถึงทำให้รถเครนพัง ก็ไม่สามารถนำก้อนศิลาก้อนย้ายไปได้ มีคนเคยลองของ นำจอบไปฟันตรงรอยประทับพระพุทธบาท ต่อมาคนนั้นเกิดตาบอด จึงเป็นที่เคารพนับถือ ของผู้คน ต.ดอนดึง
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอบ้านหมี่ ใช้เส้นทาง อำเภอบ้านหมี่ - อำเภอโคกสำโรง แยกเข้าอำเภอหนองม่วง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :505