ถนนคนเดิน เขมราษฎร์ธานี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนคนเดิน เขมราษฎร์ธานี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ถนนวิศิษฐ์ศรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.97
longitude :  105.16
รายละเอียด :  เพื่อให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความหลังและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นเกษมสุข ตามคำบอกเล่าผู้เฒ่าผู้แก่ จัดให้มีการออกร้าน ขายของพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปะ ดนตรี รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าแก่ของอำเภอเขมราฐ ซึ่งจัดขึ้นเดือนละสองครั้ง ในวันเสาร์ที่สองและเสาร์ที่สี่ของเดือน
การเดินทาง :  -รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองอุบลฯ 105 กม. จาก กทม.750 กม. -รถโดยสารประจำทาง,รถตู้ อุบลฯ - อำนาจ-เขมราฐ -รถโดยสารประจำทาง,อุบลฯ -ตระการฯ -เขมราฐ -รถไฟ สถานีอุบลฯ, เครื่องบิน สนามบินอุบลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :496