พระเจ้าใหญ่องค์แสน วัดโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจ้าใหญ่องค์แสน วัดโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 109 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหานิกาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.90
longitude :  105.00
รายละเอียด :  วัดโพธิ์ สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2516 ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาได้ความว่า วัดโพธิ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2331 โดยแม่ชี (แม่ขาว) ได้หนีภัยสงคราม นำผู้คนอพยพลงมาจากเวียงจันทน์ พร้อมด้วยลูกหลานญาติโยมลงมาตามลำน้ำโขง มายึดชัยภูมิแห่งนี้ตั้งหมู่บ้านและวัดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี ปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระเจ้าใหญ่องค์แสน พระเจ้าใหญ่องค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 1.09 เมตร สูงรวมเกตุ 1.59 เมตร สร้างด้วยอิฐโบราณ ถือด้วยน้ำเกสรดอกไม้ผสมน้ำเปลือกไม้ ตามภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของาวเขมราฐมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจบัน และเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
การเดินทาง :  -รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองอุบลฯ 105 กม. จาก กทม.750 กม. -รถโดยสารประจำปทาง, รถตู้ อุบลฯ-อำนาจ-เขมราฐ -รถโดยสารประจำทาง, อุบลฯ -ตระการฯ-เขมราฐ -รถไฟ สถานีอุบลฯ ,เครื่องบิน สนามบินอุบลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :436