พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกพริก(หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 ตำบล คุ้งกระถิน อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.50
longitude :  99.86
รายละเอียด :  จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีบ้านโคกพริกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และมีการฝังศพรวมอยู่ด้วย โดยอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือประมาณ 2000 ปี ซึ่งขุดพบโครงกระดูกจำนวน 4 โครง พร้อมด้วยเศษภาชนะดินเผาและกระดูกสัตว์ ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน ได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ คลุมบริเวณที่พบโครงกระดูกดังกล่าวและขุดกระดูกเก้บไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันออก ของตัวจังหวัดราชบุรี ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3088 (สายราชบุรี ? บ้านไร่ ? คุ้งกระถิน) ประมาณ 8 กิโลเมตร ด้านขวามือ มีเส้นทางเข้าสู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน จากทางแยกวัดศาลเจ้า ตามทางหลวงชนบท หมายเลข สส. 4013 เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

จำนวนผู้เข้าชม :850