หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > เขมราฐ > พิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระศิลาทอง
พิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระศิลาทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระศิลาทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขุดพบกระดูกมนุษย์ และของใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ เช่น สร้อย ลูกปัด อายุประมาณ 2,500 ปี
การเดินทาง :  ใช้เส้นทาง อุบล - เขมราฐ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :483