วัดอัมพวันวิทยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอัมพวันวิทยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.42
longitude :  102.57
รายละเอียด :  หลวงปู่แก้ว แห่งวัดอัมพวันวิทยาราม ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง อ.กุดจับ ประวัติหลวงปู่แก้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 83 นิ้ว สูง 145 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ภายในบริเวณกำแพงแก้วพระอุโบสถวัดอัมพวัน­วิทยาราม บ้านเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถ­ดลบันดาลให้ผู้ที่เคารพและเชื่อ ถือประสบสมหวังนานัปการ นับเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ของชาวอำเภอกุดจับ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 25 กิโลเมตร เส้นทางสายอุดร - สุวรรณคูหา

จำนวนผู้เข้าชม :397