หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > ชัยบาดาล > อ่างเก็บน้ำบ้านซับหินขวาง
อ่างเก็บน้ำบ้านซับหินขวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านซับหินขวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านซับหินขวาง ตำบลบ้านซับหินขวาง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  1. ข้อมูลประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำซับหินขวาง เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรในการทำไร่ทำนา ในยุคนายสะอิ้ง แสนแสง กำนันตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตอนนั้นเป็นสภาตำบล ได้รับนโยบายจากรัฐบาล สำรวจพื้นที่ตำบลหมู่บ้านการขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค พบว่าในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่มาก และขาดแคลนแหล่งน้ำ จึงได้รับการสนับสนุนโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ เมื่อปี พ.ศ.2535 จากการบริจาคที่ดินของประชาชนและการเวนคืนที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ จากกรมชลประทาน ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งน้ำผลิตประปาหมู่บ้าน โดยกรมอนามัย 2. ข้อมูลการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางถนนลาดยาง 2321 ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอสระโบสถ์ 20 กิโลเมตร ในบริเวณเขตหมู่บ้านซับหินขวาง อยู่ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้าน การไปท่องเที่ยวบริเวณอ่าง นอกจากจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศภูมิทัศให้สบายตาในทางธรรมชาติ อากาศที่ไปร่มเย็นแล้วยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ เช่น ปลา เป็ดน้ำ เดินทางไปมาสะดวกเพราะติดถนนใหญ่ 3. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่มา ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน และยังเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ตำบลและนอกตำบล นักท่องเที่ยวจะมาตกปลา พักร้อน แทบทุกวัน แต่ปัจจุบันห้ามลงข่ายดักปลา เพราะน้ำในอ่างจะ นำมาผลิตประปาหมู่บ้าน 4. ข้อมูลปัญหา ความต้องการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำตื้นเขิน ควนน่าจะลอกอ่างใหม่ให้มีความจุของน้ำเพิ่มขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง สร้างถนนลาดยาง สนับสนุนพันธุ์ปลา ประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น พายเรือ ตกปลา สามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้ แหล่งน้ำไม่ขาดแคลนเพราะเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
การเดินทาง :  เส้นทางถนนลาดยาง 2321 ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอสระโบสถ์ 20 กิโลเมตร ในบริเวณเขตหมู่บ้านซับหินขวาง อยู่ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้าน การไปท่องเที่ยวบริเวณอ่าง นอกจากจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศภูมิทัศให้สบายตาในทางธรรมชาติ อากาศที่ไปร่มเย็นแล้วยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ เช่น ปลา เป็ดน้ำ เดินทางไปมาสะดวกเพราะติดถนนใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :443