หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > ชัยบาดาล > อ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว
อ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  1. ข้อมูลประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว เป็นอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2. ข้อมูลการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ถนนลาดยางสาย 2321 (สระโบสถ์ ? ชัยบาดาล) ทางเข้าเป็นถนนหินคลุกเข้าไป ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล 13 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอสระโบสถ์ 25 กิโลเมตร 3. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่มา ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจากภาคกลางไปยังเมืองเก่าศรีเทพก็แวะพักผ่อนหย่อนใจ 4. ข้อมูลปัญหา ความต้องการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว และไฟฟ้าทางสาธารณะ
การเดินทาง :  ถนนลาดยางสาย 2321 (สระโบสถ์ - ชัยบาดาล) ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล 13 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอสระโบสถ์ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :448