วัดหลวงหนองงู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงหนองงู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จากการสำรวจโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในพื้นที่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีลักษณะคล้ายกัลกลุ่มวัดอรัญญิก ที่พบเชิงดอยสุเทพ(กลุ่มวัดอุโมงค์เถรจันทร์,วัดพระธาตุแสงจันทร์,วัดฤษีชีวกะ,วัดพระนอน,กู้ผีบ้า)ซึ่งซอดคล้องกับลายปูนปั้นที่ประดับท้องไม้ของเจดีย์องค์หนึ่ง และบางส่วนเป็นลายกรอบช่องกระจก นิยมประดับไว้บริเวณท้องไม้ของเจดีย์ดังนั้นโบราณสถานทั้งหมดนี้จึงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21
การเดินทาง :  จากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่งไปยังบ้านห้วยอ่างหมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :943