หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > เมืองกระบี่ > ประติมากรรมเรือชีวิต
ประติมากรรมเรือชีวิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประติมากรรมเรือชีวิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประติมากรรมเรือชีวิตแสดงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวกระบี่ที่เกี่ยวข้องกับเรือ จำนวน 3 ลำ ลำที่ 1ได้แก่เรือหัวโทงที่เป็นวิถีขีวิตของคนในลุ่มแม่น้ำกระบี่ เป็นเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นพาหะขนส่งทางน้ำและปัจจุบันยังใช้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยและเรือหัวโทงถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ลำที่ 2 เรือพระที่นั่งของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเสด็จเทียบท่าเรือเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี่เมื่อ พ.ศ. 2452 เรือลำที่ 3 เรือชาวต่างชาติที่ล่องข้ามมหาสุมทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเข้ามาค้าขายตามเส้นทางสายไหมที่กระบี่ในยุคอดีต
การเดินทาง :  เดินทางโดยเครื่องบินและรถประจำทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดกระบี่

จำนวนผู้เข้าชม :485