ประติมากรรมน้ำใจ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประติมากรรมน้ำใจ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สวนสาธารณะธารา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประติมากรรมน้ำใจ แสดงความหมายถึงการรวมน้ำใจของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 ประติมากรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้ที่สุญเสียจากเหตุการรณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองกระบี่
การเดินทาง :  เดินทางโดยเครื่องบิน รถประจำทาง รถยนต์ส่วนตัวจากรุงเทพมหานครถึงจังหวัดกระบี่

จำนวนผู้เข้าชม :582