ไก่ย่างบ้านแคน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไก่ย่างบ้านแคน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไก่ย่างบ้านแคน เป็นร้านขายริมสองข้างทาง เป็นอาชีพของชาวชุมชนตำบลดงแคนใหญ่ เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลดงแคนใหญ่
การเดินทาง :  ออกจากจังหวัดยโสธรมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว ระยะห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 40 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :351