วัดโนนบ้านเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโนนบ้านเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านอัมพวัน ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโนนบ้านเก่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลดงแคนใหญ่ เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา รักษาวัฒนธรรม
การเดินทาง :  จากจังหวัดยโสธรมุ่งทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว ระยะทางห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 38 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :356