สระคำขอนดู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระคำขอนดู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 ต.คำเตย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ ประมาณ 23 ไร่ ความลึก 4 เมตร มีปลาหลายชนิด เหมาะสำหรับ การพักผ่อน และออกกำลังกาย
การเดินทาง :  เดินทางจาก บขส.ยโสธร มาตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2169 (ยโสธร-เลิงนกทา) ประมาณ 47 กิโลเมตร โดยรถตู้โดยสาร สาย ยโสธร-มุกดาหาร มีทุกๆ 1 ชม. และรถทั่ว สาย 86 นครชัยทัวร์ (โคราช-นครพนม) สาย 929 ไทยสงวนทัวร์ (กรุงเทพ-มุกดาหาร) สาย 99 กรุงเทพ-นครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :626