หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > จอมทอง > ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ? สภาพป่า พื้นที่ป่าไม้บริเวณรอบพื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจ พรรณ บ้างเล็กน้อย ในบริเวณหุบห้วย สองข้างลำห้วย ? สภาพหมู่บ้าน ชุมชนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการฯส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน (ทำการเกษตร) ได้แก่ บ้านดงเย็น บ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย และบ้านบวกห้า สำหรับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดติดพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยสะแพด มีพื้นที่ทำกินอยู่ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ราบจนถึงพื้นที่ใกล้ชิดติดเขตป่า ? สภาพที่ประกอบอาชีพ พื้นที่ทำกินของราษฎร (ทำการเกษตร) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเป็นพื้นที่เนินเขาบ้างเล็กน้อย เป็นพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำกินมานานแล้ว และทางราชการได้ดำเนินการสำรวจจัดแปลงที่ดินทำกินให้
การเดินทาง :  การเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งถึง กม.ที่ 86 (บริเวณบ้านท่าข้าม) เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านบวกห้า ไปตามเส้นทางไปบ้านห้วยสะแพด ก่อนถึงบ้านห้วยสะแพด เลี้ยวขวาเข้าโครงการฯ โดยมีระยะทางเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 98กิโลเมตร จากอำเภอจอมทอง ระยะทางประมาณ 38กิโลเมตร จากทางแยกถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.ที่ 86ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ห่างจากอำเภอจอมทอง 38 km. จากแยกวัดดงเย็นประมาณ 5.5 km. พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 310 ไร่ กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ประมง เพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ -เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม :866