วัดโพธินิมิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธินิมิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ตำบลนาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.33
longitude :  99.93
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยโบราณ มีรูปหล่อท่านสมภารทอง ที่เป็นที่นับถือของชาวตำบลนาพรุมาตั้งแต่สมัยก่อสร้างวัด และมีรูปหล่อพระศรีสุวรรณและแม่ชุมที่เป็นถือนับถือเช่นกัน
การเดินทาง :  อยู่ถนนสายทุ่งสง-นครศรีฯ

จำนวนผู้เข้าชม :457