หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > โพธาราม > โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโสมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโสมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโสมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.75
longitude :  99.72
รายละเอียด :  ชมแปลงสาธิตวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เที่ยวชมฐานเรียนรู้ต่างๆ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ระยะทาง 1,170 เมตร และจุดชมวิวบนเขาเขียว สามารถมองเห็นโครงการฯ ด้านล่าง ได้รู้จักต้นไม้ป่า ประเภท เต็งรัง และเบจพรรณ โชคดีอาจพบฝูงไก่ป่า นกประเภทต่างๆ ชื่นชม พลับพลา ที่ประทับ เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555) บริเวณอ่างเก็บน้ำ
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :456