แก่งลำดวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งลำดวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านโนนลำดวน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังวหัดอุบลราชธานี 34110
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.10
longitude :  105.34
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนนพิบูล - ช่องเม็ก

จำนวนผู้เข้าชม :501