แก่งใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านบุ่งคำ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.08
longitude :  105.29
รายละเอียด :  เป็นแนวท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  ผ่านหมู่บ้านดอนจิกออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :473