เขื่อนสิรินธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนสิรินธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.04
longitude :  105.46
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :444