วัดเทพปราสาท (สระกำแพงน้อย)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทพปราสาท (สระกำแพงน้อย)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านกลาง หมู่ 4 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปราสาทแห่งนี้จัดเป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สันนิษฐานว่าแต่เดิมนั้นอโรคยาศาลจะประกอบด้วยบริเวณสำคัญสองส่วนได้แก่ส่วนที่ใช้รักษาผู้เจ็บป่วยซึ่งคงสร้างด้วยเครื่องไม้ ปัจจุบันจึงไม่เหลือหลักฐานให้เห็น อีกส่วนหนึ่งได้แก่ศาสนสถานประจำอโรคยาศาลซึ่งยังคงเหลือหลักฐานให้เห็นในปัจจุบัน แผนผังของปราสาทสระกำแพงน้อยจะหันหน้าไปยังทิศตะวันออก มีปราสาท 1 องค์เป็นประธาน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีบรรณาลัย 1 หลังหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีโคปุระที่ทิศตะวันออกของกำแพงแก้วเท่านั้น มีช่องประตูขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของโคปุระ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกกำแพงมีสระน้ำสี่เหลี่ยม ปราสาทสระกำแพงน้อยสร้างจากศิลาแลง ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมนำมาสร้างอโรคยาศาลในเขตพื้นที่ประเทศไทย ส่วนในเมืองเสียมเรียบ (พระนคร) ยังคงใช้หินทรายในการสร้าง ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ผมเข้ามาทางซุ้มประตูของวัด (ปราสาทนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ในอาณาเขตของวัดเทพปราสาท สระกำแพงน้อย) โดยจะเป็นด้านหลังของตัวปราสาท
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถยนต์ส่วนตัว ตามทางหลวงหมายเลข 226 เส้นศรีสะเกษ-สุรินทร์ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 8 กม. อยู่ทางขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :454