วัดม่อนจำศีล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดม่อนจำศีล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนป่าขาม ตำบลพระบาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ คาดว่าสร้างสมัยพระนางจามเทวี ซึ่งถูกทิ้งไว้ให้รกร้างมานาน มีเจดีย์ (เจดีย์สีทอง ซึ่งบรรจุพระเกตุของพระพุทธเจ้า) และซุ้มพระเจ้าทันใจ (เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด)
การเดินทาง :  ตั้งอยู่เลขที่ 211 ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม :901