วัดป่าประชานิยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าประชานิยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.40
longitude :  103.39
รายละเอียด :  รูปปั้นเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :363