พัทยา3

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พัทยา3
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลหนองหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.40
longitude :  103.38
รายละเอียด :  หาดทราย,น้ำใส,อากาศเย็นสบาย,
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :365