วัดอุดมมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุดมมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  190 หมู่ 5 บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.79
longitude :  99.17
รายละเอียด :  วิหาร
การเดินทาง :  รถโดยสาร เชียงใหม่ - ฝาง

จำนวนผู้เข้าชม :967