ผาช่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาช่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผาช่อ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง ผาช่อ คือ ธรณีสัณฐานลักษณะแปลกตา เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งของแม่น้ำ สันนิษฐานว่าเป็นแม่น้ำปิง เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำปิงอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ 10 กิโลเมตร ต่อมาธรณีแปรสัณฐาน เปลือกโลกถูกดันตัวสูงขึ้น บริเวณแห่งนี้ถูกดันตัวเป็นที่ลาดลอนชัน ตะกอนดังกล่าวถูกดันตัวสูงขึ้น ภายหลังเกิดปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ฝน ลม การกัดเซาะชะล้างผิวหน้าตะกอนดังกล่าว ทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ประกอบด้วยชั้นหิน ชั้นดิน ชั้นทรายแป้ง เป็นตะกอนยุคเทอร์เชียรี อายุประมาณ 5 ล้านปี นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า ?แกรนด์แคนยอนเมืองไทย?
การเดินทาง :  การเดินทาง สามารถเดินทางไปได้ 3 เส้นทาง 1. เส้นทางที่ 1 จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 45 กิโลเมตร ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และเข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ 2. เส้นทางที่ 2 จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 44 กิโลเมตร ถึงศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ และเข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ 3. เส้นทางที่ 3 จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 47 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนวัดวังขามป้อม (ถนนลาดยาง) และเข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ

จำนวนผู้เข้าชม :772