หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > เมืองระยอง > หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนสมุทรเจดีย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นอกจากทะเลและแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว จังหวัดระยองยังขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เกรียงไกร ไว้อวดสายตาชาวต่างชาติและบอกเล่าสืบต่อถึงรุ่นหลานอีกหลายเรื่อง แต่แหล่งท่องเที่ยวที่จะหยิบยกมานำเสนอ จะเป็นแนวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งคนต่างจังหวัดหรือคนนอกพื้นที่มีน้อยคนนักที่จะรู้จักกับ ? หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ? ที่มาจากความร่วมมือรวมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยลักษณะโครงสร้างเป็นทรงสามเหลี่ยม 11 ชั้น มีจำนวนขั้นบันได 99 ขั้น กว้าง 8 เมตร สูง 22.10 เมตร สามารถชมทัศนียภาพได้ไกลกว่า 400 เมตร ทั่วทิศ และนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว อีกหนึ่งประการที่สำคัญคือเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านระบบป่านิเวศชายเลนซึ่งมีมากในบริเวณชายฝั่งของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของสัตว์อีกหลายชนิดรวมทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์และระบบนิเวศที่สอดคล้องกันอย่างเป็นห่วงโซ่ด้วย หากป่าชายเลนโดนทำลายไปหมดสิ้นจะเป็นการสูญเสียสมดุลของธรรมชาติไปอย่างประเมินค่าไม่ได้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทุกประเภทแม้คนแต่มนุษย์เองก็ตาม จุดเด่นที่สำคัญอีกสองอย่างที่ลืมไม่ได้ในการไปเยี่ยมชมจุดชมวิวและศูนย์เรียนรู้แห่งนี้คือสะพานไม้ที่มีความยาวถึง 400 เมตร ทอดไปตามแนวป่าชายเลนที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ เช่น แสมขาว แสมดำ โปรงขาว ไม้สักแดง โพทะเล ปลงทะเล ตะบูนขาว ตะบูนดำ เป็นต้น อีกทั้งไม้ใหญ๋ยืนต้นที่มีอายุกว่า 100 ปีที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันที่จะคงยังเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่คู่ทะเลไทยต่อไปในอนาคต
การเดินทาง :  1.จากตัวเมืองระยอง ไปตามถนนอดุลย์ธรรมประภาส เจอสามแยกเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 1.8 กิโลเมตร ผ่านถนนสมุทรคงคาและถนนสมุทรเจดีย์จะเจอหอชมวิวตั้งตระหง่านอยู่มองเห็นได้ชัดจากระยะไกล 2.จากชายหาดแสงจันทร์ เลี้ยวซ้ายเลียบชายฝั่ง เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนอารีย์ราษฎร์ ซฮย 7 เพื่อออกไปปากน้ำ ข้ามสะพานเฉลิมชัย เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาอีก 1.6 กิโลเมตร ผ่านถนนสมุทรคงคาและถนนสมุทรเจดีย์ จะเจอทางลูกรังเข้าไปสักระยะจะเจอหอชมวิวตั้งตระหง่านอยู่มองเห็นได้จากระยะไกล

จำนวนผู้เข้าชม :2791