กุดหวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กุดหวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.76
longitude :  103.81
รายละเอียด :  ล่องเรือชมธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดสุรินทร์สามารถใช้เส้นทางได้สองเส้นทางคือ  ทางหลวงหมายเลข 2080 มาที่อำเภอศีขรภูมิ แล้วใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2371 (ศีขรภูมิ ? สังขะ) โดยผ่านตำบลตรวจและเข้าสู่เขตตำบลศรีสุขที่บ้านโนง  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2077 ผ่านอำเภอลำดวน และเข้าเขตอำเภอสังขะที่บ้านเลิศ อรุณ เลี้ยวซ้ายที่บ้านเลิศอรุณ ระยะทาง 5 กิโลเมตร แล้วเข้าเขตตำบลศรีสุขที่บ้านหนองกฐิน เนื้อที่

จำนวนผู้เข้าชม :100