จุดพักรถพังราด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดพักรถพังราด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.72
longitude :  101.77
รายละเอียด :  จุดพักรถพังราด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดบริการห้องน้ำและพักรถ ซึ่งอยู่ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังราดและถนนรอบสระหนองพลง หนองพลอง สามารถขับรถรอบได้เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร
การเดินทาง :  ตามถนนสายบูรพาชลทิต

จำนวนผู้เข้าชม :749