บ้านบวกเต๋ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านบวกเต๋ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านบวกเต๋ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งผลิตกุหลาบที่ใหญ่ที่สุด Ecotourism attraction The largest rose garden @ Baan Buak Tey,Conservation torism,the large source of rose production at Baan Buak Toey.
การเดินทาง :  ระยะทาง 45 กิโลเมจรจากตัวเมืองโดยประมาณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เส้นทางจากแม่ริม เข้าสู่ ตำบลโป่งแยง หรือเส้นทางจาก เขต อ.หางดง ลัดเลาะทางธรรมชาติสู่สามแยกสะเมิง เลี้ยวขวา เข้าสู่หมู่บ้านบวกเต๋ย

จำนวนผู้เข้าชม :1333